Ngày 14- 15/11/2019 trường Mầm non Tân Minh tổ chức hội thi xây dựng môi trường trong lớp học. Hội thi đã thu hút được 100% các nhóm lớp cùng tham gia. Các lớp đều đã tạo được cảnh quan môi trường và làm đồ dùng, đồ chơi phù hợp với trẻ

Một số hình ảnh xây dựng môi trường trong lớp học